Poradnictwo Zawodowe

Bezpłatne usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

Współczesny rynek pracy wymaga od nas gotowości do zmian. Aby ułatwić Państwu znalezienie pracy lub pomóc w rozwoju zawodowym zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług:

Spotkań z doradcą zawodowym.

Podczas spotkań indywidualnych, doradca dokonuje przeglądu Państwa wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności oraz predyspozycji zawodowych; udziela porad w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, pomaga w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Osobom, które pracują wskazuje możliwości podniesienia swoich kwalifikacji i ocenia predyspozycje do przekwalifikowania się lub założenia własnej firmy.

Doradca zawodowy dyżuruje co drugi piątek od 17:00 do 20:00.

Zapisów na spotkanie z doradcą zawodowym można dokonywać pod numerem telefonu:

(12) 430-24-04.

Poradnictwo zawodowe na odległość.