Strona Główna

Witamy!

Witamy na stronie www.krakowskiecentrumbiznesu.pl.

Agencja zatrudnienia została założona w 2014 roku, ale Krakowskie Centrum Biznesu
sp. z o.o. jako instytucja szkoleniowa działa na rynku od czerwca 2009 roku.

Naszą misją jest oferowanie edukacji na najwyższym poziomie oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności dla każdego. Celem działalności placówki jest prowadzenie w formach pozaszkolnych szkoleń w zakresie uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowania zawodowego, dokształcania, doskonalenia i przygotowania zawodowego.

Dla naszych kursantów proponujemy praktyki zawodowe w naszym biurze rachunkowym, a dla najlepszych zatrudnienie w Naszym biurze.

Przeszkoliliśmy już blisko 5000 osób. Nasi kursanci po zakończeniu cyklu szkoleń chwalili się swoimi sukcesami: awansem, założeniem własnej firmy czy podjęciem pracy. Jednak część osób zgłaszała problemy ze znalezieniem pracy. Stąd pomysł założenia agencji zatrudnienia, aby wyjść im naprzeciw i pomóc w znalezieniu pracy.

Agencja jest prężnie rozwijającą się firmą podejmującą się kreowania innowacyjnych rozwiązań. Zatrudnia czterech doradców zawodowych, którzy zawsze chętnie służą swoją pomocą. Prowadzą warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, tematyka ich obejmuje zarówno elementy treningu osobistego (np. tworzenie osobistych celów i planowanie rozwoju, analiza swoich silnych i słabszych stron), jak i treningu umiejętności przydatnych podczas poszukiwania pracy (np. pisanie CV, listu motywacyjnego). Wspierają pracodawców w poszukiwaniu i doborze odpowiednich pracowników.

Głównym adresatem naszych działań są:

osoby uczące się, studenci, absolwenci,

osoby poszukujące pracy,

instytucje polskiego rynku pracy: pracodawcy, związki pracodawców, przedstawiciele rzemiosła, organizacje branżowe, firmy.